Pippigruppen

Familj misshandlad – av svenska rättsstaten

HD demonstration

Demonstration tågar mot Högsta Domstolen, 23 april 2009

Frikänd

Pappan är nu frikänd från alla anklagelser. Efter att Högsta domstolen beviljat prövningstillstånd har Svea hovrätt prövat fallet igen.  I domen daterad 2015-03-17 konstateras att ny bevisning talar emot de tidigare domsluten och att orsaken till dotterns skador faktiskt aldrig fastställts . Detta är en seger för rättvisan men tyvärr har den kommit mycket sent eftersom skadan redan är skedd.

Föräldrarna ställde upp tv-programmet Malou efter 10 och berättade sin version. Programmet kan ses på Tv4play

Dottern kvar på fosterhem?

Parallellt med pappans kamp att bli frikänd har mamman fört en kamp mot Socialtjänsten för att få tillbaka sin dotter från fosterhemmet. Detta kan låta märkligt eftersom hon aldrig varit dömd för någonting och ej heller anklagad för att brista som vårdnadshavare. Socialtjänstens argument har genom åren skiftat. Den stora frågan är vad den egentliga drivkraften varit? Att vägra en dotter att växa upp med sin mor kan knappast vara barnets bästa. Efter en sista drabbning i domstol väntas ett slutgiltigt besked.

Läs mer här: Socialtjänsten kritiseras för vårdnadsärenden, DN 2015-03-23 

Mio-gruppen upplöst och nytt begrepp myntas; Skakläkare

Bluffdiagnosernas företrädare i Sverige har nu äntligen blivit granskade i media. Detta innebär att de inte längre kan manipulera rättsväsendet till fler vansinnesdomar mot föräldrar. Expressen har hittat 35 st fall, liknande detta,  där anklagelser från Mio-gruppen slagit sönder familjer.

Lär mer mer här: De fick rätt mot skakläkarna, Expressens 2015-03-15

 

Högsta domstolen beviljar pappan resning

Sedan 2007 har kampen pågått för att ge den här familjen rättvisa. Först nu är läget hoppfullt eftersom Högsta domstolen snart kan undanröja domen mot pappan. De läkarutlåtande som ledde till fyra års fängelse framstår efter granskning av svensk och internationell expertis som grovt felaktiga. Fängelsestraffet är visserligen avtjänat men de förödande konsekvenserna för familjen lever vidare. Tragiken som uppstår när ett barn fråntas en familj och inte får återvända kan bara den som varit med om det förstå. I det här fallet är det än idag osäkert om mamman någonsin kommer tillåtas ha en naturlig modersrelation eller ens rätten till skälig umgängestid med sin dotter.

För den som är intresserad av det här fallet rekommenderas varmt senaste numret av Filter (nr 36, 20 jan). Artikeln Utan min dotter beskriver detta fall och går in på djupet kring de tvivelaktiga men förödande diagnoserna .

Läs mer på internet:

Rättsläget osäkert för spädbarnsföräldrar DN Debatt
Tillsätt oberoende utredning av spädbarnsmisshandel
 DN Debatt
Efter flera domar – experterna oeniga
Dagens Nyheter 14/1-2014
Dömd pappa beviljas resning – brist på D-vitamin kan vara orsaken till bruten arm Dagens juridik 13/1-2014
Nya rön kring spädbarnsvåld Svenska Dagbladet 7/1-2014
Dömd för bebismisshandel beviljas resning Dagens Nyheter 27/12-2013

Genom denna sida har vi kommit i kontakt med flera familjer i liknande situationer. Deras berättelser överstämmer på punkt efter punkt. Misshandelsdiagnoserna utfärdas inte av vilken läkare som helst utan det är ett par namn som ständigt återkommer. Det är ett systemfel utan motstycke när landsting, rättssystem och sociala myndigheter helt i onödan trasar sönder väl fungerande familjer.

Tillsammans har vi valt att väcka liv i den vilande föreningen RFFR – Riksförbundet för Familjens Rättigheter och vi uppmanar fler att engagera sig!

Begäran om resning i Högsta domstolen

I slutet av maj 2012 ansökte Advokat Claes Borgström om resning i Högsta domstolen och att målet ska tas upp på nytt. Denna ansökan är väl underbyggd. Ny bevisning har tillkommit. Svenska och utländska professorer med medicinsk expertis inom radiologi, förlossning och nyföddhetsperiod har gått igenom händelseförloppet på detaljnivå. Det är numera fastställt under stränga vetenskapliga premisser att skadorna på den nyfödda dotter som pappan dömdes till misshandel för i själva verket uppstod under förlossningen. Det är nu även fastställt att dottern vid födseln hade ett akut näringsbristtillstånd och svag skelettbildning. Högsta domstolen har under skrivande stund inte beslutat om prövningstillstånd ska beviljas.
Läs mer
——————–

En helt vanlig, kärleksfull stockholmsfamilj har dömts av svenska rättssystemets alla instanser. Pappan är dömd till fyra års fängelse. Dottern omhändertogs och har fått växa upp på fosterhem. Kvar finns mamman och sonen som får klara sig själva. Det hela handlar om en felaktig diagnos.

Familjen hade sökt vård flertalet gånger eftersom de visste att något inte stod rätt till med den nästan nyfödda dottern. Först när de åkte in akut genomfördes en röntgenundersökning som bekräftade deras farhåga. Barnet hade blödningar och frakturer som inte var synliga för ögat. Barnskyddsteamet Mio blev inkopplade och konstaterade snabbt och tvärsäkert att barnet var misshandlat. Miogruppens företrädare lyckades sedan som åklagarens expertvittnen få fällande domar i såväl tingsrätt som hovrätt. Detta trots att:
– alla omständigheter starkt talar emot att någon form av misshandel ägt rum
– välmeriterade läkare starkt ifrågasatt Miogruppens bedömning

Vänner och anhöriga till familjen häpnar. Känslan är påtaglig: Det svenska rättssystemet försvarar sina egna misstag genom varje instans. Det är inte tal om rättvisa eller ta reda på sanningen. Men än är inte sista ordet sagt. Även om läget ser mörkt ut kan vi aldrig tillåta att våra myndigheter utan orsak slår sönder en familj!
——————–

I hovrätten var fem läkare oense om röntgenbilderna visat skador från misshandel eller förlossningsskador i kombination med bensjukdom.

Åtalet gäller en påstådd grov barnmisshandel utförd vid minst två tillfällen. Om det inte gått till så – finns det i så fall en trolig alternativ förklaring? Rätten har fått ta del av en trovärdig sådan, framlagd av de absolut främsta internationella experterna på barnmisshandelsområdet./Bo Zackrisson, Unikt rättsfall i Svea Hovrätt

– Under perioden som misshandeln påstås ha ägt rum bodde såväl morfar och farmor i familjens lägenhet.  Lägenheten är 40 kvm stor. De hade rest långväga för att vara med när familjen fick tillökning. Farmodern har 30 års erfarenhet som leg. terapeut och menar att hon skulle kunna känna av familjedrama på lång väg. Självklart skulle hon då göra allt för att skydda sitt barnbarn.

– Tre välmeriterade läkare vittnade i rätten om att skadorna med all sannolikhet är en följd av bensjukdomen rakitis och förlossningen. Till stöd har de visat olika fynd bl.a. en fraktur som uppstått dagarna efter barnet omhändertagits av sociala myndigheter.

– Föräldrarna gjorde flertalet rutinbesök på barnavårdscentralen och barnmorskemottagningen under de 16 dagarna. Totalt togs 10 kontakter med vården. Vid varje undersökning har barnet blivit friskförklarat utan att personal reagerat på något. Avsaknaden av synliga symtom, såsom blåmärken, talar för förlossningsskador.

– Domen från Svea Hovrätt bygger på två saker. Det ena är att pappan berättat om en olycka i hemmet. Enligt domen har dock olyckan inte något med dotterns skador att göra. Det andra är tolkningen av medicinska utlåtanden som domstolen visat sig oförmögen att förstå.

Läs mer i artikeln ”Samhället som tog deras barn

Utrag ur rättsintyg från Professor D. Barnes inlämnat till Svea Hovrätt 13 september 2008:

Även om man genom avbildningar inte kan särskilja skador från olyckshändelser från skador efter avsiktligt utövat våld (NAI) finns det inget i de aktuella fynden som är specifikt eller karaktäristiskt för NAI. I själva verket är avbildningarna av hjärnan hos detta barn vid 2,5 veckors ålder vid sammanvägning med andra bilder av skelettet mest förenliga med förlossningsskador och åtföljande komplikationer hos ett nyfött barn med en bidragande metabolisk eller dysplastisk skelettsjukdom. Man kan inte heller utesluta andra tillstånd som kan utgöra predisponerande eller komplicerade faktorer.

Mina åsikter i detta fall har rimlig grad av medicinsk säkerhet, och baseras på mina erfarenheter från behandling, undervisning och forskning inom pediatrisk neurologi under 31 år (en CV, en meritförteckning avseende Child Protective Services samt en kronologisk förteckning över utlåtandet kan företes). Jag står gärna till förfogande för ytterliggare hjälp.

Patrick D. Barnes, MD

Chef för pediatrisk neuroradiologi
Föreståndare vid centrum för pediatrisk MRI & CT
Professor i radiologi

Lucile Packard Children’s Hospital
Stanford University Medical Center

13 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Trötter said, on maj 21, 2015 at 10:12

  Inte att förglömma, socialtjänstens så omhuldade & kontrollerade fosterhem! Dessa ”hem” lockas endast av dom likvider som barnen inbringar!

  Kvinna åtalas för grov misshandel av fosterbarn
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/dalarna/kvinna-atalas-for-att-ha-utsatt-fosterbarn-for-stor-fara

  Spädbarn dog i familjehem
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/spadbarn-dog-i-familjehem

  15-ÅRIG FLICKA DOG I FOSTERHEM
  http://www.nkmr.org/sv/meetings/87-symposium-2014/2568-jur-kand-,-med-lic-siv-westerberg

 2. Trötter said, on maj 21, 2015 at 05:47

  Publicerades den 6 mars 2013
  Inträffade 14 februari 2013 i Landskrona. Socialmyndighetens socionomer + ordförande för familjenämnden hittar på att mannen i familjen viftat med kniv framför barnen. Visade sig vara falsk och påhittat, lades ned av utredare. flera veckor senare (14-02-2013) kommer socionom Susanne Ellison med poliser för att hämta treåringen igen med gamla felaktiga uppgifter som underlag… IGEN!
  Horribel video om statens övergrepp & polisens misshandel av en mor! https://www.youtube.com/watch?v=eLeOM2tZKC0

  • Mats said, on maj 21, 2015 at 07:10

   Hej
   Rimligt att det får gå till på detta vis? Ni har skapat ett samhälle där en socialotjänst har makt att totalt
   tillintetgöra en hel familj. Detta system är skapat av Socialdemokrater, med stöd alla andra partier. Våra politiker tycks vara nöjda med nuvarande system, vilket inte kan ses som annat än märkligt.

 3. Robert Shelower said, on maj 1, 2015 at 10:11

  översättningsfel:

  När Dr Barnes säger,

  ”Mina åsikter i detta fall har rimlig grad av medicinsk säkerhet, och baseras på mina erfarenheter från behandling, undervisning och forskning inom pediatrisk neurologi under 31 år …”

  förmodligen på engelska har det stått:

  My opinions in this case …

  A doctor who gives an opinion, can be supplemented by another doctor who gives a ”second opinion” that either concurs or disagrees with the first one.

  ”opinion” i detta fall är inte det personliga tyckande utan ett LÄKARUTLÅTANDE.

  En bättre översättning vore:

  De utlåtanden jag har yttrat här har en rimlig grad av medicinsk säkerhet …

  Google translate anger följande för OPINION:

  yttrande
  opinion, remark, utterance, expression, pronouncement, deliverance
  omdöme
  opinion, judgement, judgment, discretion, discernment
  åsikt
  opinion, view, idea
  mening
  opinion, sense, meaning, sentence, estimation, feeling
  uppfattning
  opinion, idea, perception, understanding, conception, apprehension
  tycke
  opinion, liking, fancy, inclination, likeness, resemblance
  tanke
  thought, mind, idea, opinion, cogitation
  utlåtande
  opinion, verdict, dictum, survey

 4. Anonym said, on december 4, 2014 at 17:11

  Ni har en länk till magasinet Filter (högst upp på denna sidan) men inte till artikeln ”Utan min dotter”. Länken är här:

  http://magasinetfilter.se/magasin/2014/36/utan-min-dotter

 5. familjekampanjen said, on augusti 13, 2013 at 08:24

  I den förfärande propaganda vi har sett under decenniers nerbrytning av familjen och dess funktion, har föräldrar utmålats som okunniga, otillräckliga och t o m farliga för sina barn. Bilderna i s-kvinnornas programskrift ”Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik” är tydliga: En blåslagen flicka säger till en kompis ”min pappa är bergis världens starkaste”. I juridiska processer, där föräldrar hotas att fråntas sina barn av mer eller mindre ogrundade anledningar, uppträder svenska socialnämnder som både målsägare och experter, vilket sätter föräldrar i klart underläge. Antalet tvångsomhändertaganden i Sverige har varit anmärkningsvärt många, vilket bl a föranledde Hermann Orths artikel i tyska Der Spiegel om Kindergulag i Sverige. Antalet fall i Europadomstolen, där svenska staten har fällts för övergrepp på mänskliga rättigheter i tvångsomhändertaganden är många. Dock tar processerna lång tid, och när avgörandet väl är fallet, kan berörd socialnämnd frankt hävda, att nu har det gått så lång tid, att det inte är BARNETS BÄSTA, att återlämnas till sina biologiska föräldrar. Gummiparagraferna i svenska LVU och annan lagstiftning har påpekats av kritiska jurister som Lennart Hane, eller Brita Sundberg-Weitman i hennes bok ”Rättsstaten åter”. Ett förfärande fall av tvångsomhändertagande och familjenerbrytning är t ex Alexander Aminoff. Krister Pettersson, Familjekampanjen

 6. Elin said, on april 20, 2013 at 05:08

  Jag hittade info om målet av en slump och blir arg och ledsen när jag läser det. Undrar hur det går för familjen? Har de fått återförenas? Får de stöd i detta? Fruktansvärt att tänka på åren som stulits ur deras liv!

 7. E.J said, on november 25, 2012 at 13:45

  Nu är vi alltför många som är drabbade! För att försöka få en översikt så har jag skapat en mailadress dit man kan skicka ett mail om man är/har varit drabbad och man får gärna berätta kort eller långt om sin erfarenhet. Det kan dels vara skönt att prata med andra som har liknande erfarenheter och det kan vara bra att veta hur många vi faktiskt är! Så skicka gärna ett mail till drabbadavsoc@hotmail.se

 8. En drabbad said, on november 6, 2012 at 11:36

  http://oskyldigtanklagad-barnmisshandel.bloggplatsen.se/

 9. En drabbad said, on november 6, 2012 at 10:34

  Enda sättet för oss att få rättvisa är att våga stödja varandra. Vi måste försöka organisera oss vi drabbade. I vår familj blev ingen dömd, det hela togs inte ens upp i rätten men bara att sitta i polisförhör i timmar och få frågan om hur skadorna uppkommit gång på gång på gång på gång och inte veta i månader om vårt barn skulle få vara kvar hos oss var en fruktansvärd upplevelse, en mardröm som var värre än de historier jag läst av Kafka. Bara det lilla vi drabbades av var fruktansvärt eftersom vi aldrig gjort vårt barn illa.

 10. Lotta said, on november 2, 2012 at 22:35

  Jag förstår att Dr Flodmark drivs av en önskan att skydda barn, men man KAN ju inte döma utan att göra en grundlig utredning först. Det sorgliga är att när det visar sig bortom allt tvivel att det handlar om en förlossningsskada så försvarar sig Olof Flodmark istället för att glädjas åt att han hade fel. Jag hörde honom säga på nyheterna att ingen blir dömd utan en grundlig undersökning, men i det här fallet har Olof Flodmark helt glömt att man inte gjorde en utredning överhuvudtaget. Det var bara hans utlåtande, baserat på en röntgenbild, som bedömdes och avgjorde fallet. De läkare som vågade ifrågasätta hans utsago kallade han charlataner.
  Jag hoppas på rättvisa till slut!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s